Potrzebuję pomocy!

  • Zostałeś ranny w wypadku?
  • Twój bliski zginął w wypadku?
  • Twoja rodzina cierpi z powodu złego stanu zdrowia bliskiego?
  • Czujesz się oszukany przez ubezpieczyciela?
  • Od wypadku nie minęło 20 lat?

BEZPŁATNIE SPRAWDZIMY TWOJĄ SPRAWĘ!

Zadzwoń do nas
801 120 020

lub

Wyślij e-mail
skorzystaj z formularza

Minister bierze się za błędy medyczne

Na konferencji „Rekompensowanie szkód związanych z leczeniem w modelu pozasądowym” w dniu 14 stycznia 2016 minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zapowiedział uporządkowanie procedur dochodzenia odszkodowań za błędy medyczne.


Minister uważa, że obecna ustawa o prawach pacjenta nie zapewnia odpowiedniej regulacji i utrudnia pacjentom dochodzenie odszkodowania. Obecnie pacjent może pójść do sądu cywilnego dopiero gdy posiada dokument, że ktoś popełnił błąd.


Nowe zasady postępowania w przypadku tzw. wypadków medycznych mają zapewnić zmianę reguły ustalania winy - na odmienną od kodeksowej zasadę naprawy szkody na podstawie faktu nastąpienia wypadku.


Zasady przyznawania odszkodowań za wypadki medyczne mają być podobne do tych jakie obowiązują przy odszkodowaniach za wypadki przy pracy. Minister proponuje, żeby w praktyce gdy doszłoby do wypadku, opisywano sytuacje, orzecznik badał poszkodowanego, stwierdzał określony uszczerbek na zdrowiu i następowało odszkodowanie.


Zasadą ma być pełne i rzeczywiste naprawienie szkody. Ma to postać nie tylko rekompensaty finansowej, ale także możliwie pełnego przywróceniu stanu zdrowia przed zdarzeniem. Minister podkreśla, że pozasądowy system dochodzenia roszczeń za szkody medyczne, bez konieczności udowadniania winy, jest systemem przyjaznym dla pacjenta.

Odszkodowania za szkody medyczne mają być bardziej powszechne niż wcześniej, lecz będą one niższe niż te przyznawane przez sądy. Kolejnym rozwiązaniem ułatwiającym dochodzenie roszczeń ma być zmiana podejścia personelu do raportowania zdarzeń medycznych.
Minister nie określił w swojej wypowiedzi jaka będzie formuła dochodzenia roszczeń. Nie wiadomo czy zajmą się tym komisje ds. orzekania o zdarzeniach medyczny, czy odszkodowaniami zajmie się ZUS.

Według prof. Doroty Karkowskiej, doradcy prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, reformę systemu odszkodowań należy rozpocząć od ustalenia definicji wypadku medycznego. Profesor uważa że należy wzorować się na systemie Nowej Zelandii gdzie podobne zasady działają od lat 60. Zaproponowała także żeby wdrożeniem nowego modelu wypłaty rekompensat zajął się ZUS, który posiada już doświadczanie w orzecznictwie i przyznawaniu odszkodowań.


Dr Andrzej Ryś z Komisji Europejskiej zwrócił uwagę na konieczność dostosowania reguł postępowania w sprawach o szkody medyczne do zasad obowiązujących w innych krajach Unii Europejskiej.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl

Inne aktualności