Nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki 'cookies'. Oznacza to, że mogą one być zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. W każdej chwili mogą Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących 'cookies' w używanym oprogramowaniu. ×

Ponad 600 tys. zł świadczeń za zdarzenia medyczne

Rzecznik Praw Pacjenta (RPP) wsparł pacjentkę w dochodzeniu roszczeń od placówek leczniczych. W efekcie kobieta otrzymała ponad 600 tys. zł świadczeń oraz rentę.

RPP na podstawie art. 55 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta może w sprawach cywilnych, z urzędu lub na wniosek strony, żądać wszczęcia postępowania lub brać udział w już toczącym się postępowaniu – na prawach przysługujących prokuratorowi.

W jednej ze spraw, w której brał udział Rzecznik, pozew dotyczył przyznania pacjentce zadośćuczynienia, odszkodowania oraz renty za niewłaściwie przeprowadzony zabieg oraz brak należytej opieki. Konsekwencją nienależycie udzielanych świadczeń zdrowotnych było pogorszenie stanu zdrowia oraz zarażenie gronkowcem (pacjentka ma orzeczony stopień niepełnosprawności i porusza się na wózku inwalidzkim).

Sąd Okręgowy we Wrocławiu przychylił się do żądania i przyznał pacjentce 500 tys. zł tytułem zadośćuczynienia, 136 tys. zł odszkodowania oraz rentę miesięczną.

Od wyroku (sygn. akt I C 1372/11) apelację złożyły trzy podmioty lecznicze, przeciwko którym występowała poszkodowana. 22 stycznia Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił wszystkie apelacje. W uzasadnieniu SA m.in. powołał się na opinię konsultanta wojewódzkiego wydaną na potrzeby postępowania prowadzonego przez RPP.

Źródło: Gazeta Ubezpieczeniowa

Inne aktualności