Potrzebuję pomocy!

BEZPŁATNIE SPRAWDZIMY TWOJĄ SPRAWĘ!

Zadzwoń do nas
801 120 020

lub

Wyślij e-mail
skorzystaj z formularzaJestem poszkodowany

Informacja o Danych Osobowych

Treść Obowiązku informacyjnego RODO

Zgoda na Newsletter

Aby otrzymować informacje marketingowe za pomocą systemu newsletter należy wyrazić zgodę. Administratorem Danych Osobowych jest Grupa Doradcza Prawno-Medyczna, Tomasz Rosa, z siedzibą 80-210 Gdańsk, al. Zwycięstwa 48. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail ochronadanych@gdpm.pl. Udostępnione dane osobowe przetwarzane będą w związku ze świadczeniem usługi newsletter e-mail, a przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane do momentu wycofania zgody. W przypadku zapytań związanych z ochroną danych osobowych należy się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty email ochronadanych@gdpm.pl. Każdy może wystąpić do Administratora Danych Osobowych z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także z żądaniem przeniesienia danych. Każdy może wnieść skargę do organu nadzorczego uznania, że administrator danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia niniejszej usługi, a niepodanie danych osobowych lub podanie niepoprawnych danych osobowych uniemożliwi jej świadczenie.