Potrzebuję pomocy!

  • Zostałeś ranny w wypadku?
  • Twój bliski zginął w wypadku?
  • Twoja rodzina cierpi z powodu złego stanu zdrowia bliskiego?
  • Czujesz się oszukany przez ubezpieczyciela?
  • Od wypadku nie minęło 20 lat?

BEZPŁATNIE SPRAWDZIMY TWOJĄ SPRAWĘ!

Zadzwoń do nas
801 120 020

lub

Wyślij e-mail
skorzystaj z formularza

21 spraw o zadośćuczynienie ze wsparciem RzPP

W 2019 r. Rzecznik Praw Pacjenta (RzPP) podjął 21 nowych spraw sądowych obejmujących wytoczenie powództwa na rzecz pacjentów lub przyłączenie się do już toczących się postępowań cywilnych. To ponad dwukrotnie więcej niż w 2018 r. (9 przypadków).

RzPP podejmuje wspomniane działania na wniosek strony lub z urzędu. W toku procesu działa zaś na prawach przysługujących prokuratorowi. Tego typu pomoc jest udzielana zwłaszcza wtedy, gdy pacjent sam nie jest w stanie skutecznie dochodzić swoich roszczeń albo gdy dana sprawa może mieć dużą doniosłość dla kształtowania się orzecznictwa sądów.

W ostatnich miesiącach zakończyło się kilka spraw sądowych z powództwa Rzecznika o zapłatę zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta. Jedna z nich dotyczyła starszej pacjentki (79 lat), która po upadku była dwukrotnie hospitalizowana, jednak personel szpitala nie rozpoznał u niej złamania kości łonowej. W konsekwencji pacjentka przez długi czas odczuwała bardzo dotkliwy ból i była zmuszona zażywać silne leki przeciwbólowe. Sąd Rejonowy w Olsztynie prawomocnym wyrokiem zasądził zadośćuczynienie na rzecz pacjentki (sygn. X C 1431/16).

Największy odsetek spraw prowadzonych przed sądami cywilnymi przez Rzecznika Praw Pacjenta niezmiennie dotyczy nieprawidłowej opieki okołoporodowej. W jednej z takich spraw w wyniku zbyt długiego zwlekania z wykonaniem cesarskiego cięcia u pacjentki z bardzo ciężką cholestazą (zaburzenie odpływu żółci do dwunastnicy) doszło do śmierci noworodka. Sąd Apelacyjny w Warszawie podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji przyznający pacjentce oraz ojcu dziecka zadośćuczynienie za doznaną w związku z tym zdarzeniem krzywdę (sygn. V ACa 248/18).

W innej ze spraw RzPP wytoczył powództwo wobec lekarza ginekologa prowadzącego prywatną praktykę, który nie zlecił niezbędnych badań u kobiety w ciąży, w wyniku czego nie rozpoznał konfliktu serologicznego. Dziecko zmarło jeszcze przed porodem. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim przyznał pacjentce zadośćuczynienie za naruszenie jej praw jako pacjentki do świadczeń zdrowotnych udzielanych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz należytą starannością (sygn. I C 32/17).

Źródło: Gazeta Ubezpieczeniowa

Inne aktualności