Nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki 'cookies'. Oznacza to, że mogą one być zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. W każdej chwili mogą Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących 'cookies' w używanym oprogramowaniu. ×

Nota prawna

Kwartalnik „Wypadki i Odszkodowania” (zwany dalej jako „kwartalnik”) został stworzony w wyłącznym celu przekazywania czytelnikom ogólnych informacji o wybranych zagadnieniach prawnych, jak również o działalności GDPM.

Treści zawarte w kwartalniku nie mogą być interpretowane w żadnym wypadku jako oferta złożona przez GDPM czytelnikom. Treści zawarte w kwartalniku nie stanowią porad prawnych i nie mogą być wykorzystywane w celu rozstrzygnięcia konkretnych stanów faktycznych.

GDPM nie ponosi odpowiedzialności wobec czytelników za treści, ewentualne błędy, pominięcia, niedoprecyzowania, itp. znajdujące się w kwartalniku W celu uzyskania wiążącej dla danego stanu faktycznego porady prosimy o kontakt z konsultantami GDPM.

GDPM dokłada wszelkich starań w celu dostarczenia aktualnych informacji. Zastrzega jednak w sposób wyraźny, że wszelkie umieszczane w kwartalniku treści zostały sporządzone w oparciu o stan prawny aktualny na dzień ich redagowania.

GDPM zastrzega sobie również prawo do zmiany lub uaktualnienia informacji znajdujących się w kwartalniku bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie czytelników. Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji zawartych w kwartalniku ciąży wyłącznie na czytelniku.

GDPM nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z kwartalnika.

Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.