Potrzebuję pomocy!

  • Zostałeś ranny w wypadku?
  • Twój bliski zginął w wypadku?
  • Twoja rodzina cierpi z powodu złego stanu zdrowia bliskiego?
  • Czujesz się oszukany przez ubezpieczyciela?
  • Od wypadku nie minęło 20 lat?

BEZPŁATNIE SPRAWDZIMY TWOJĄ SPRAWĘ!

Zadzwoń do nas
801 120 020

lub

Wyślij e-mail
skorzystaj z formularza

Błędy medyczne

Grupa Doradcza Prawno-Medyczna zapewnia kompleksową pomoc osobom poszkodowanym w błędach (szkodach medycznych).

Szkody medyczne powstają wskutek działania lub zaniechania podmiotu świadczącego szeroko rozumiane usługi medyczne (np. lekarza, pielęgniarki, zakładu opieki zdrowotnej itp.), które rodzi odpowiedzialność cywilną.

Szkody medycznej nie można utożsamiać z tzw. „niepowodzeniem w leczeniu” rozumianym jako nieskuteczność zastosowanej w danym przypadku terapii, mającą miejsce mimo najwyższych kwalifikacji lekarza (lub innego profesjonalisty medycznego).

Skutkiem działania lub zaniechania podmiotu świadczącego usługi medyczne może być:

  • uszkodzenie ciała,
  • rozstrój zdrowia lub
  • śmierć.

W ramach grupy GDPM, dochodzeniem roszczeń z tytułu szkód medycznych zajmuje się przedsiębiorstwo Medicalex.